princeton trường đại học giáo sư của máy tính khoa học và công khai công việc ed felten có ...
princeton trường đại học giáo sư của máy tính khoa học và công khai công việc ed felten có tham gia các trắng nhà văn phòng của khoa học và công nghệ đâu ông sẽ tư vấn cho chủ tịch barack obama trên chính sách quyết định liên quan đến công nghệ và innovation
các bổ nhiệm là notable cho các kỹ thuật số currency ngành công nghiệp cho feltens longstanding quan tâm trong bitcoin và các kỹ thuật số currencys công khai ledger các blockchain
trong ngoài ra đến bằng văn bản trên các môn felten cũng tham dự các mới york bitlicense hearings tổ chức trong tháng một 2014 đâu ông trình bày một moderate xem của các công nghệ mà đứng trong contrast đến các hơn tích cực chỉ trích levied bởi bài năm mươi hai lá trường đại học giáo sư đánh dấu t williams
tuy nhiên ông bổ nhiệm là các tổng hợp của ông chuyên nghiệp accomplishments felton có thể dù sao chơi một vai trò như các trắng nhà bắt đầu đến thủ công chính sách trên tài chính technologies như vậy như bitcoin
feltens bổ nhiệm như phó trưởng công nghệ sĩ quan sau một stint với các chúng tôi liên bang thương mại hoa hồng mà bắt đầu trong 2011
hình ảnh via princeton


lưng đến tin tức